Doorgaan op oude voet? Niet doen!

Gepubliceerd op 13 april 2020 om 13:51

 

 

 

13-4-2020 Henk Witte                                                                                                                                                                          Onze kwetsbaarheid is meer dan nadrukkelijk aangetoond. We hebben, als het er op aan komt niks in te brengen tegen de natuur. Onze enige mogelijkheid om ons enigszins te wapenen zijn lapmiddelen, waarmee we dan doorgaans ook steeds achter de feiten aanlopen. De huidige pandemie is ernstig, maar het kan allemaal nog vele malen erger. Dat dienen we ons nu meer dan ooit te realiseren en wat belangrijker is; daar moeten we de consequenties uit trekken.

De mens is met de voortschrijdende inzichten en technieken arrogant geworden. De mens meent het beter te weten dan de evolutionaire processen die aan onze habitat ten grondslag liggen, maar al onze regels en wetten hebben geen enkele betekenis voor de werkelijke leefomgeving. Een eenvoudig piepklein wezentje als een virus blijkt een ongrijpbare fenomeen.

We hebben in vooral de laatste paar eeuwen de wereld wellicht te complex gemaakt en zijn te ver verwijderd geraakt van de natuurwetten. Zo zijn bijvoorbeeld talrijke kruiden met geneeskundige werking uit het zich geraakt door een technologische ontwikkeling die ons de geldverslindende en nieuwe ziektes veroorzakende chemische geneesmiddelen opleverden. Hetzelfde geldt voor de gemanipuleerde voedselontwikkeling en  ecosystemen in de landbouw. In hoeverre heeft deze verwijdering van de natuur een ongunstige werking gehad op onze weerbaarheid tegen allerhande natuurlijke effecten en ontwikkelingen?

Ondanks het feit dat we door de huidige pandemie onze kwetsbaarheid voelen en daarbij beseffen dat een andere manier van leven, meer terug naar de natuurwetten en minder kunstmatigheden, vereist is om ons weerbaarder te maken – (wat heeft het leven in megasteden nog met natuur te maken) – zullen we straks weer over gaan tot de orde van de dag naar "business as usual". We zullen in de toekomst als we niet fundamenteel iets veranderen, van de ene ramp naar de andere leven. Wetenschappers voorzien voor volgend jaar een nieuwe Corona pandemie, Covid-20, en het is maar de vraag of de medicijnen die thans ontwikkeld worden om Covid 19 te bestrijden werkbaar zijn op het nieuwe virus.

Die fundamentele verandering ligt vooral bij de (afname van) groei van de wereldbevolking. Geboortebeperking is een noodzakelijke maatregel om de wereld leefbaar te houden, het enige adequate middel om de honger en de armoede te bestrijden en aan iedere wereldburger onderwijs te bieden.

Een kleinere wereldbevolking zal ons de ruimte bieden om de onnatuurlijke mega urbanisaties te gaan verlaten, ons onafhankelijk te maken van onnatuurlijke voedselprocessen en ons in het algemeen naar een natuurlijke habitat te doen terugkeren. Veel ziektes die voortkomen uit welvaart en vooruitgang zullen in de kiem gesmoord worden. Het behoeft geen betoog dat een dergelijk proces bovendien de beste methode is om een halt toe te roepen aan negatieve klimaatontwikkelingen.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.