Mark, jouw gebrek aan visie leidt tot chaos.

Gepubliceerd op 19 april 2020 om 00:32

 

 

Henk Witte                                                                                                                                                                                              Kritiek op onze huidige Minister-President lijkt  in deze tijd ongepast. Toch vraagt ons land  erom dat we naast de strijd die er op dit moment gevoerd moet worden de vele andere zaken die ons aangaan binnen ons gezichtsveld houden. Markt Rutte mag dan met zijn aanpak van de crisis de nodige credits verdienen, anderzijds valt er nogal wat op zijn beleid van het afgelopen decennium af te dingen. 

De H.J.Schoo-lezing van Rutte is al weer een tijd geleden. Tijdens die lezing heeft hij het beeld dat van hem bestaat, namelijk dat hij niet over een visie zou beschikken, geprobeerd te nuanceren. Het is hem nauwelijks gelukt, want het beeld blijft toch, om met zijn eigen woorden te spreken, dat een visie is als een olifant die het zicht op de dingen ontneemt. De vergissing die onze pragmatisch ingestelde Minister-President maakt is dat in zijn ogen een visie en pragmatiek niet met elkaar te verenigen zijn en dat is echt volstrekte onzin. Visie behoeft absoluut pragmatisch handelen niet in de weg te staan. Visie kan echter wel voorkomen dat dat het beleid te veel gebaseerd is op dagkoersen, op de waan van de dag en dat bij het inspelen op zich aandienende problemen de samenhang tussen bijvoorbeeld de diverse beleidsterreinen te zeer uit het oog verloren wordt. Een visie kan dus helpen die samenhang te bewaken.

 

Blamerend.

Juist dat gebrek aan samenhang doet zich aantoonbaar voor. Dat gebrek aan samenhang, aan visie dus, heeft er toe geleid dat Nederland zich feitelijk in chaotische omstandigheden bevindt. Een wanorde die voor niet direct betrokkenen onder de huid blijft, maar die op velerlei gebied al schrijnende vormen heeft aangenomen. Laat me de zaken maar eens op een rijtje zetten. Wel zo overzichtelijk.

 • De krimpende en al regelmatig tekort schietende thuiszorg;
 • het lerarentekort;
 • de problemen bij de kinderopvang;
 • de slecht functionerende belastingdienst;
 • de wantoestand bij het CBR;
 • het schrijnend woningen tekort;     
 • de veel te hoge huren;
 • de problemen bij justitie;
 • het droogvallen van de sociale advocatuur;
 • het mismanagement bij de sociale dienst;
 • de steeds magerder wordende bejaardenzorg;
 • de vaak moeizame en niet zelden onmogelijke mantelzorg;
 • de toename economische daklozen;
 • het verstikkend toerisme;
 • de vastlopende mobiliteit;
 • de onderbezetting bij de politie;
 • de toenemende armoede/toenemende aanloop voedselbank;
 • het falen van het Programma Aanpak Stikstof;
 • het gedoogfiasco met de PVV;
 • het niet-nakomen van 1000 euro minder belasting;
 • meer dan eenhalf dozijn aan falende/afgetreden bewindslieden;
 • de pijnlijke bezuinigingen op zorg (1.6 miljard) en cultuur;
 • falende projecten duurzame woningen;
 • druk op de pensioenen;
 • geen oplossing voor zware beroepen;
 • uitblijvende plannen creatief en circulair bouwen

                                                                                                                                                                                                                  Het is onbegrijpelijk dat de huidige Minister-President ondanks dit groot aantal ontoelaatbare en blamerende onvolkomenheden nog altijd veel credit krijgt en niet allang door de oppositie en zichzelf respecterende regeringspartijen tot de orde is geroepen.

Puinruimen

Was er niet ooit een VVD-prominent die het had over puinruimen (Hans Wiegel). Die destijds objectief gezien weinig toepasselijke maar vooral door politieke motieven ingegeven term is nu meer van toepassing dan ooit. Coalitie partijen van de toekomst zullen zich er goed van bewust moeten zijn dat regeren meer is dan op de winkel passen en ad-hoc acteren. Een volgend kabinet behoeft een grote mate van deskundigheid en inzicht en zou niet eerder aan de slag mogen gaan dan nadat een toekomstbestendige, samenhangende en kamerbreed gesteunde visie is ontwikkeld. Alleen dan is er kans op het duurzaam herstellen van alle weeffouten die de laatste tijd  in onze samenleving zijn ontstaan. Dat zal helaas niet meevallen. De versnippering in ons parlement zal de gewenste eendracht die toch echt nodig is om de problemen constructief te lijf te gaan nadrukkelijk in de weg staan.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.