Is de linkse fusie aanstaande?

Gepubliceerd op 19 april 2020 om 13:06

 

 

Henk Witte in de 'stel je voor' reeks                                                                                                                                                  De afgelopen veertien maanden hebben vooraanstaande leden van PvdA, Groen-Links en de SP maandelijks in het zogeheten Uylenspiegel beraad  met elkaar gesproken over een mogelijke fusie tussen de drie partijen. Vorige week zijn ze met de een aantal voorlopige conclusies en aanbevelingen naar de respectievelijk partijbesturen gestapt. Ingewijden weten er het volgende over te melden.

Alle drie de partijen schijnen het er over eens te zijn dat het tot een fusie zou moeten komen. Vertegenwoordigers van de SP hebben de suggestie geopperd dat de partij wellicht als politieke partij zou willen terugtreden om vervolgens een voor de linkse samenwerking ondersteunende actiebeweging te worden. Zowel PvdA alsook Groen-Links zien wel wat in deze constructie, een politieke tak en een activistische tak. Die tweede tak zou men dan “Actie-Radius” willen noemen waarbij Radius staat voor een zo groot mogelijk bereik.

Tweede belangrijk voorstel van de werkgroep Uylenspiegel betreft het moeten terugtreden van de voormannen Asscher en Klaver. Zij zouden zich bovendien de eerste vijf jaar op generlei wijze met de partijkoers mogen bemoeien. Daarnaast zou tenminste 5% van de fractie uit LHBT-ers moeten bestaan en dienen er tenminste twee Kamerzetels beschikbaar te zijn voor de jongerenafdelingen van de beide partijen. De man /vrouw verhouding vindt men te krampachtig en wordt los gelaten.

Getracht is om Lodewijk Ascher om commentaar op de conclusies en voorstellen van het “Uylenspiegel Beraad” te vragen, maar de fractievoorzitter van de PvdA was onbereikbaar. Klaver op zijn beurt was wel tot enig commentaar bereid. “Ik ga er de komende dagen eens rustig over nadenken en met wat mensen praten”, was zijn bescheiden reactie. Op de inhoud wilde hij in dit stadium nog niet ingaan. Wel liet hij doorschemeren zijn overbekende pyama weg te gooien. “Ik hoef me vermoedelijk toch niet meer te profileren”, kwam er, al weglopend, ligt getergd uit zijn mond.

Op de vraag aan één van de leden van het gezamenlijk beraad wat de naam van de nieuwe partij zou moeten worden kwam naar voren dat er drie namen de ronde doen. Namen die voorgelegd zullen worden aan de leden van de partijen, zodra die groen licht geven voor de fusie. De suggesties zijn: ‘Prettig  Links” (P.L.), ‘Sociaal Democratisch Collectief’ (S.D.C.) of “Progressief Democratisch Pact” (P.D.P.).

De besturen van de drie partijen beraden zich, eerst afzonderlijk en over enkele weken vermoedelijk gezamenlijk, over de voorstellen van de werkgroep om daarna de leden te gaan informeren en te raadplegen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.