Steun zonder tegenprestatie

Gepubliceerd op 23 april 2020 om 14:33

 

 

Henk Witte                                                                                                                                                                                            De ondernemingen die nu zo veel als mogelijk is door deze kritische periode heen worden geholpen en dus eventjes afhankelijk zijn van de Staat, behoeven zich, als straks alles weer normaal is, weinig gelegen te laten liggen aan diezelfde overheid.

Ze kunnen weer door met hun handel en wandel, weer de winsten maken waar elke ondernemer uiteindelijk toch op uit is. Precies daar knelt het. Let wel, de steun die de overheid geeft is terecht. Het stelt de werkgelegenheid enigszins veilig en daar is iedereen mee gediend, werknemer en belastingbetaler. Maar je mag je toch in rede afvragen of niet iets van die steun terug mag vloeien op het moment dat het met de ondernemingen weer crescendo gaat. Zeker die ondernemingen voor wie een dubbeltje al weer gauw een kwartje of meer zal zijn. Had de overheid niet bepaalde voorwaarden moeten stellen bij het geven van die steun? Was ze dat niet verplicht geweest aan hen van wie dat geld feitelijk is; de belastingplichtige. Een bepaalde periode afromen van (over)winst was toch volstrekt billijk geweest. Nu was deze maatregel voor de zo geprezen Minister-President een makkie. Proficiat Mark, je zal binnen het Nieuw-liberale leefwereld ongetwijfeld scoren. Dat dit over de ruggen van ook de minima en armoedzaaiers in dit land gebeurt zal ze daar een zorg zijn, vrees ik. En dat is wrang. Dat is wrang in het contrast met de bezuinigingen van de afgelopen tijd die juist die dappere en keihard werkende mensen in de zorg getroffen hebben en die nu het geld dat zij hebben ingeleverd zien verdampen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.