Afspraken Europese Unie

Gepubliceerd op 25 april 2020 om 17:44

 

 

Henk Witte                                         ;                                                                                                                                               Onbekend maakt onbemind. Dat geldt zeker voor de Europese Unie. Niet zo heel veel mensen hebben zicht op alle honderden afspraken die de gezamenlijke EU-landen de afgelopen decennia met elkaar gemaakt hebben. Wie daar kennis van neemt en kritisch of laconiek tegenover de Europese Unie staat zal zich wellicht in verbazing de vraag stellen of die houding wel zo terecht is. Het overzien van slechts een klein deel van de afspraken die u hier navolgend kunt doornemen zal u misschien ook verleiden tot de vraag hoe in vredesnaam Groot-Brittannië nu op eigen kracht met alle landen afzonderlijk of waar mogelijk met de Unie tot al die honderden afspraken kan komen. Het zal het land veel tijd en geld gaan kosten.

U zult zich bovendien afvragen met welke lichtzinnigheid partijen als de PVV en Forum voor Democratie over een Nexit praten. Ze vertellen u natuurlijk niet van de enorme berg problemen die ze daarmee het land binnen halen. Je moet wel achterlijk zijn om alles wat in de afgelopen ruim zestig jaar bereikt is overboord te willen kieperen. Nog afgezien van de ongekend langdurige vrede die we in onze regio mede aan die Europese samenwerking te danken hebben.

Die afspraken

Eerst nog dit: alle maatregelen, afspraken e.d. moeten uiteraard gezien worden in het licht van maximale eenduidige bewegingsvrijheid en individuele bescherming binnen de Unie. Eenduidigheid in waarborgen, zekerheden, opleidingen en diplomering, beoordelingen van bekwaamheden, juridische bescherming, arbeidsomstandigheden en voorwaarden, arbeidsrecht, kwalificaties, plaatsingsmogelijkheden, kansen, volstrekte gelijkheid in het intermenselijk verkeer en ter voorkoming van valse concurrentie.

Wat men zich voorts dient te realiseren is dat sommige noodzakelijk afspraken vaak in Europees verband makkelijker en sneller tot stand komen dan in geval van afzonderlijke maatregelen in een land. Bijvoorbeeld omdat er geen scheve concurrentieverhoudingen ontstaan.. Een ander voorbeeld. Het afschaffen van plastic tasjes kon snel omdat het (psychologisch) effect van de gezamenlijkheid een doorslaggevende rol speelt.

Alvorens een gerubriceerd overzicht te geven van allerhande afspraken volgt eerst een overzicht van de voor de gemiddelde EU-burger meest in het oog springende en meest direct rakende maatregelen. Ook hier geldt dat het slechts een greep is uit een veelvoud aan afspraken.

 • Een Europese munt;
 • vrij personen- en handelsverkeer doorheen de EU-landen/open grenzen;
 • vrije vestiging voor particulieren en bedrijven in alle landen van de Unie;
 • onbeperkt verblijf(geen visumverlengingen meer);
 • vrije invoer van na vakantie meegenomen producten;
 • ongevallen verzekering Europees geregeld;
 • voedselveiligheid;
 • productveiligheid;
 • eisen drinkwater;
 • eisen zwemwater;
 • grensoverschrijdende hospitalisatie;
 • gelijke concurrentievoorwaarden;
 • telefoonkosten minimaal;
 • juridische bijstand;
 • dode hoekspiegel;
 • tunnelveiligheid;
 • overal kunnen studeren;
 • regeling grensarbeiders;
 • veilig stellen pensioenen;
 • Europees brede erkenning diploma’s;
 • Consumentenbescherming grensoverschrijdende aankopen;
 • Wetgeving geneesmiddelen voor mens en dier;
 • Keurmerk electronica;
 • Sociale zekerheidsregels mobiele werknemers (grensoverschrijdend spoorwegpersoneel).

 

 

Onderwijs en opleiding

 

Volksgezondheid en de EU

 

Medicijnen

 • Farmaceutische producten veilige geneesmiddelen voor mens en dier;

 

Voedsel

 

Vrijheid van verkeer en verblijf in de EU

 Politie en justitie

Visserijsector

Mensenrechten in de EU

Consumentenbelangen

Energie

Auteursrecht en naburige rechten op het gebied van de satellietomroep en de doorgifte via de kabel

Landbouw

Milieu

Vervoer

 

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.