De oorlogsindustrie is gebaat bij angst

Gepubliceerd op 27 april 2020 om 12:06

 

 

Henk Witte                                                                                                                                                                                              De wapenindustrie heeft onlangs deels haar productie van zwaarden omgezet naar de productie van ploegscharen of meer concreet naar medische apparatuur. De coronacrisis is uiteraard de reden.  Daar moeten we niet meteen blij van worden. De wapenindustrie is bepaald niet stilgevallen. Zodra de corona pandemie beteugeld is, zal er wel weer ergens een stevige militaire knokpartij plaatsvinden om de economieën van sterk op de wapenproductie gerichte landen weer stevig aan te jagen.

Bij één van de grootste denktanks ter wereld, het Wilfried Martens Centrum voor Europese Studies in Brussel verwacht men dat er vanwege de COVID minder geld is voor militaire projecten in de EU. Beleidsmakers in de de diverse landen wordt gevraagd na te denken over de invloed van de pandemie op defensie en veiligheid. Er wordt binnen het ‘oorlogsdenken’ gevreesd voor ineenstorting van staten en de kansen die er daardoor voor externe machten kunnen ontstaan. Angst heeft altijd een belangrijke rol gespeeld bij het op gang houden van de oorlogsindustrie.

In plaats van de afzonderlijke staten waar nodig terug in het defensie- en oorlogszadel te krijgen, zou er eens nagedacht kunnen worden over een betere opzet van de rol van de blauwhelmen op de wereld. Een wereld die dringend behoefte heeft aan een uiterst daadkrachtige vredesmacht, inzetbaar op elke plek waar landen of regio’s bedreigd worden en machtig en krachtig genoeg om onheil af te wenden. We moeten immers niet meer de illusie hebben dat bewapening van de landen afzonderlijk tot een oorlogsvrije wereld leidt. Laten we ons vrij maken van het enge machtsdenken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.