Opstanden in het verschiet.

Gepubliceerd op 30 april 2020 om 19:29

 

 

Henk Witte                                                                                                                                                                                                              Met een mogelijke dreiging van volksopstanden zullen de mensen die heel veel te verliezen hebben hun hoop vestigen op een sterke macht die alles wat op hen af dreigt te komen in toom kan houden. Een sterke macht, desnoods geleid door een enkele sterke arm. Het schrikbeeld van de dictatuur die al zo vaak opbloeit als het om lijfsbehoud van de geprivilegieerden gaat.

In een eerder artikel heb ik gewezen op de noodzaak om de militaire legers om te bouwen naar civiele legers om daarmee de noodzakelijke maatregelen te nemen tegen de effecten van de klimaatverandering. Ofschoon de coronacrisis tijdens het schrijven van dat artikel al om zich heen greep zijn de effecten die deze pandemie met zich mee brengt niet in mijn artikel meegenomen.

Er is ernstige aanleiding om naast de klimaatverandering ook de effecten van de pandemie mede te beschouwen in de serieuze overweging om rap het gehele militairisme af te schaffen en alle beschikbare duiten, middelen en krachten te doen concentreren op het voortbestaan van het leven op onze aarde. Als dit niet nadrukkelijk gebeurt dan zullen we op aarde zonder twijfel afstevenen op ongekende hongersnoden, overstromingen, massa emigratie, herhaaldelijke dodelijke visrussen die miljoenen mensen het leven zal kosten, massale werkeloosheid, het compleet instorten van de financiële wereld en daarmee volledige lamlegging van economie, van het intermenselijk en zakelijk verkeer. Maar bovenal zal de wereld vervallen in massale opstanden, revoluties en een niets ontziende bloedige, beestachtige strijd om zelfbehoud.

De eerste oorzaak van grote onrust in de wereld zal de hongersnood zijn en meer in brede zin de voedselschaarste. Naast de toch al bestaand voedselnood op de wereld zullen ook het Coronavirus en de te verwachten daaropvolgende pandemieën grote invloed hebben op de voedselvoorraad. Schaarste die vooral veroorzaakt zal worden door het wegvallen van arbeidskrachten om voedsel van het land te halen en om vervolgens de verwerkingsmechanismen te laten draaien. Volgens het WFP, het Wereldvoedselprogramma, zal De coronacrisis het aantal mensen met acute honger in de wereld nog dit jaar verdubbelen tot meer dan een kwart miljard.

 

In de Verenigde Saten zijn dusdanig veel mensen die werkzaam waren in de voedselindustrie ziek of overleden dat de verwerkingsprocessen in het gedrang komen. In Delaware worden kippen op de farms vergast en vernietigd omdat er geen mensen beschikbaar zijn voor de verdere afhandeling. In Duitsland zijn 200 Roemenen met corona besmet in een Duitse slachterij, waardoor de voortgang in de knel is gekomen.

We zagen recent dat in Groot-Brittannië de asperges niet van het land kunnen worden gehaald omdat de buitenlandse werknemers, voornamelijk uit het Oostblok, zijn weggetrokken. De Britten zullen er nog spijt van krijgen dat ze zich zo discriminerend naar deze mensen hebben opgesteld.

Bij dat alles komt nog eens dat de insectenpopulaties dramatisch afnemen waardoor noodzakelijk bestuiving in gevaar komt.

Die hongersnoden zijn niet los te zien van het aantal mensen op aarde dat gevoed moet worden. Naast het feit dat een onverantwoord grote populatie van de mens het gevaar op dodelijke virussen aanzienlijk doet stijgen, komt ook de vraag naar voedsel in gevaar. Een nationale lockdown houdt 1,3 miljard Indiërs al sinds 24 maart aan hun huizen gekluisterd. Het hardst getroffen zijn de boeren. De markten zijn leeg, de prijzen kelderen.

Wereldleiders, en ook religieuze leiders, moeten zich dringend herbezinnen op strategieën om de groei van de wereldbevolking te stabiliseren. Die groei is een voedingsbodem voor een nieuwe, misschien nog ernstiger pandemie dan covid-19, zegt Siddharth Chatterjee, de hoogste VN-vertegenwoordiger in Kenia.

 

Er is een grens aan het produceren van voedsel. Ik verwijs naar het artikel hier op deze site over de opvattingen van de Britse wetenschapper Robert Malthus. Malthus meent dat dat een voortdurende groei van de populatie leidt tot armoede. Het voedsel zal steeds schaarser en daardoor duurder en dus onbereikbaar voor velen worden. Steeds zal volgens hem een plafond worden bereikt en zal de bevolking op aarde door oorlogen, hongersnoden en wat dies meer zij worden gereduceerd, waarna opnieuw tot het plafond zal worden gegaan en de cyclus zich gaat herhalen. Bedenk daarbij dat Malthus niet eens de effecten van een pandemie in zijn beschouwing heeft meegenomen.

De strijd om te overleven zal twee effecten kennen.Het eerste gevolg is een massale stroom aan mensen die naar gebieden willen trekken waar de voedselschaarste minder is. Een exodus die zijn weerga niet zal kennen en die zal leiden tot ernstige twisten, zacht uitgedrukt, tussen hen die hun bestaan willen verdedigen en zij die hoop zoeken. Een strijd die tot massale slachtingen zou kunnen leiden. Nu al zijn er ongekende massa’s op drift geraakt. Het jaarlijkse Global Report on Internal Displacement schat dat wereldwijd 45,7 miljoen mensen ontheemd zijn door conflict en geweld, met name in Syrië, Colombia, de Democratische Republiek Congo (DRC), Jemen en Afghanistan. Nog eens 5,1 miljoen mensen in 95 landen zijn hun huis uitgejaagd door natuurrampen, onder wie 1,2 miljoen mensen door jaren van droogte en overstromingen in Afghanistan, en meer dan een half miljoen mensen door moessonregens in India. Ook Haïti telt tien jaar na de verwoestende aardbeving nog altijd 33.000 intern ontheemden. Door de pandemie zal het aantal mensen dat een beter heenkomen wil zoeken worden verveelvoudigd.

Het tweede effect zou wel eens een massale opstand kunnen zijn. Ik heb het hier over de mogelijke ontwikkeling in de rijkere landen. Coronavirus zal de ongelijkheid alleen maar vergroten en een nog grotere verdeeldheid onder de bevolking tot gevolg hebben.  Voedselschaarste, enorme werkeloosheid, grote armoede en vooral de uitzichtloosheid zijn een voedingsbodem voor verregaande protesten en grote opstanden. De demonstraties tegen de Lockdown in de VS zijn een teken aan de wand van die verdeeldheid.   40.000 mensen, sommigen van hen  gewapend, demonstreren in Tennesee met 'governor give us our economy back!' Corona toont de verschillen tussen arm en rijk genadeloos aan. Vooralsnog genadelozer dan bij ons. Maar ook hier, in Europa zullen de verschillen aanzienlijk toenemen.

Het vooruitzicht op dergelijke ontwikkelingen zou wel eens kunnen leiden tot aantasting van democratie en rechtsstaat. Om dreigende massale protesten die gemakkelijk de proporties van een revolutie zouden kunnen krijgen in toom te houden rest het gezag wellicht weinig meer dan ondemocratische middelen.

Sinds de wereldwijde uitbraak van de pandemie werden in Cambodja minstens dertig mensen gearresteerd, waarvan er twaalf banden hebben met de ontbonden Cambodjaanse partij CNRP. De arrestanten werden onder meer beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws.

Human Right Watch (HRW) stelt dat de Cambodjaanse autoriteiten de covid-19-epidemie aangrijpen om het recht op vrije meningsuiting en vergadering nog verder in te perken. “Premier Hun Sen versterkt zijn macht en zet politieke opposanten en critici vast, terwijl de wereld is afgeleid door covid-19”, zegt Phil Robertson, plaatsvervangend Azië-directeur bij

Met een mogelijke dreiging van volksopstanden zullen de mensen die heel veel te verliezen hebben hun hoop vestigen op een sterk macht die alles wat op hen af dreigt te komen in toom kan houden. Een sterke macht, desnoods geleid door een enkele sterke arm. Het schrikbeeld van de dictatuur die al zo vaak opbloeit als het om lijfsbehoud van de geprivilegieerden gaat.

Er staat in de komende tijd ongelooflijk veel op het spel. Er zal snel nagedacht moeten worden op welke menswaardige wijze de problemen opgelost kunnen worden. Het geldverslindend en eerder destructief dan constructief militairisme zal daarbij in internationaal verband als eerste onder de loep moeten worden genomen. Elke dollar naar wapens is in het licht van de toekomst niet te verantwoorden.

 

 

 

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

René
een jaar geleden

Beste Henk,
Een civiel leger om maatregelen te nemen tegen de effecten van klimaatveranderingen Kan ik mij voorstellen. Echter ... ‘de strijd om te overleven kent twee effecten’. Een massale Exodus en een massale opstand.
Wie houdt het volk in toom en hoe?
Is een dictatuur, gebaseerd op angst, met steun van een leger de oplossing? Nee.
Er staat idd veel op het spel. Een menswaardige oplossing zou mooi zijn. Helaas denkt iedereen, als het erop aankomt, aan zichzelf.
René