Bescherm de democratie

Gepubliceerd op 18 juni 2020 om 17:36

Henk Witte

 

Er moet snel een Europese democratische beschermingsmacht komen die de lidstaten tot dienst kan zijn bij het afwenden van ondemocratische ontwikkelingen. Lid zijn van de op democratische leest geschoeide Europese Unie, het Europarlement van democratisch gekozenen maakt altijd nog de dienst uit, schept de onvoorwaardelijke verplichting aan de lidstaten te waken over de democratie in het eigen land en die binnen de gehele unie. Aan die democratische beginselen mag op generlei wijze getornd worden.

 

De huidige coronacrisis maakt hier en daar de verleiding groot om het parlement (tijdelijk?) buiten spel te zetten. Vooral regeringen met een toch al niet erg sterk democratische inslag of die met een verborgen anti-democratische agenda zullen maar al te graag de gelegenheid aangrijpen om het hen gewenste proces in te gaan of, in sommige gevallen,  daarin verder te gaan. Neem een land als Hongarije, dat toch al aardig aan het afglijden is naar een dictatoriaal aanvoelend karakter. Daarnaast zijn er alom in Europa populistische bewegingen die de onrust en de toenemende ontevredenheid als gevolg van de economische effecten en toenemende werkeloosheid vanwege de pandemie maar wat graag aangrijpen. Ze wakkeren al te graag de onrust nog verder aan om vanwege mogelijk electoraal gewin de samenleving te doen destabiliseren. De gevolgen voor de samenleving zijn daarbij van ondergeschikt belang. Wanorde, grote werkeloosheid en onrust zijn altijd al de voedingsbodem geweest voor ondemocratisch krachten.  

 

Het zijn niet enkel de bovengenoemde factoren die voor ondemocratische elementen reden zijn om de samenleving overhoop te gooien. Bij extreem rechts bestaat een grote afkeer voor alles wat links is en dat op zichzelf geeft al voldoende grond voor reactionaire geluiden. Zoals in Spanje, waar rechts het liefst terug zou willen naar de jaren van dictator Franco. Een rechtse generaal heeft ronduit uitgesproken een coupe tegen de linkse regering in Spanje nodig te vinden. Op zijn beurt roept de Spaanse journalist Jiménez, die een diepe afkeer heeft van de linkse regering Sánchez, op alle middelen en mogelijkheden aan te wenden om de linkse regering pootje te lichten. Hij roept zelfs de Guardia Civil op om tegen de regering in opstand te komen en verwijst naar de (mislukte) coupe die in 1981 onder leiding van Kolonel Tejero plaatsvond.

 

Dergelijke geluiden vinden weerklank bij de twee (ultra) rechtse partijen in Spanje, de Partido Popular (PP) en bij Vox, die bijvoorbeeld de vrouwenbeweging als een bedreiging zien voor de goede gang van zaken in de Spaanse (patriarchale) samenleving, Vox, strevend naar de zuiverste vorm van het Spaans nationalisme, heeft binnen haar gelederen tal van oud-militairen die hun autoritaire en ondemocratische intenties niet onder stoelen of banken steken. Ze hebben bovendien veelal goede relaties binnen staatsinstellingen. De regering-Sánchez maakt zich hierover grote zorgen. In december 2019 zorgde generaal in ruste Fulgencio Coll nog voor ophef toen hij zonder omhaal verkondigde voorstander te zijn van een militaire staatsgreep om de regering-Sánchez uit de weg te ruimen. Diezelfde generaal Coll is woordvoerder van Vox in het gemeentebestuur van Palma de Mallorca.

Een democratisch beschermingsmacht zou wel eens het gewenste gereedschap kunnen en moeten zijn om anti-democratische ontwikkelingen binnen de grenzen van de gemeenschap te voorkomen. De democratie en de bevolking daarbinnen verdienen het bewaakt en verdedigd te worden.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.