Wat is het toekomstperspectief voor Pieter Omtzigt?

Gepubliceerd op 13 juli 2020 om 22:09

Henk Witte

 

Pieter Omtzigt zit bij de verkeerde partij. Zijn hele aard schuurt met het karakter van het C.D.A. en het is zeker niet onwaarschijnlijk dat hij ooit een overstap maakt of, teleurgesteld, de politiek gedag zegt. Dat laatste zou jammer zijn. Omtzigt is een verademing in de Kamer, samen met nog enkele collega’s die net als hij snappen waarvoor ze gekozen zijn. Niet om de hielen te likken van de partijbonzen, de mensen voor wie politiek een leuk spel is en die er vooral op uit zijn comfortabele posities te bestendigen. Nee, hij snapt dat hij een mandaat van de kiezer heeft gekregen en voelt de verplichting. In vroeger tijden kenden we meer van dit soort mensen in ons Parlement en vooral dankzij de rechte ruggen binnen het CDA is het begrip dissidenten ontstaan. Strijders die hun eigen positie vele malen minder belangrijk vonden dan de taak die ze op zich hadden genomen. Ze werden uiteindelijk allemaal af geserveerd.  Klink, Ferrier en Koppejan liggen wellicht nog het verst in het geheugen. Vertegenwoordigers van een CDA-traditie, niet alleen qua positie, maar ook vanwege de manier waarop de Christen Democraten met hun mensen zijn omgegaan. Een slechte traditie die in een verder verleden genadeloos mensen als   Jan Nico Scholten, Sjef Dijkman en eerder Sytse Faber, Willem Aantjes (wiens oorlogsverleden op een voor het CDA wel heel gepast moment opdook)  Marten Beinema, Henk Couprie, Jan Buikema,  Jan van Houwelingen, Bouke Beumer en Hans de Boer,    op het offerblok wist te leggen.

Ook Pieter Omtzigt moet vrezen voor zijn positie. Een eerdere poging van de CDA-elite om hem op een zijspoor te zetten mislukte, maar aangenomen mag worden dat het CDA wenst vast te houden aan de gewoonte om mensen met principes het zwijgen op te leggen. Het is voor Omtzigt te hopen dat hij uitverkozen wordt als partijleider en dat hij vervolgens in staat is om die vermaledijde elite binnen de partij de nek om te draaien. Zo niet, dan is er voor Pieter Omtzigt binnen het CDA geen enkel toekomstperspectief.

 

Update 15-7-2020

Met een krap verschil heeft Omtzigt de strijd om het leiderschap verl

oren. Wat nu, Pieter?


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.