Droogt het op bij de PVV?

Gepubliceerd op 27 juli 2020 om 20:11

Henk Witte

 

Jaren achtereen heeft de PVV, de club van Geert Wilders, ons gewaarschuwd voor de Islam en in het verlengde daarvan hielde de partij niet op de Marokkaanse jongeren in het verdomhoekje te plaatsen. Tijdens de grote vluchtelingencrisis van enkele jaren geleden zag de PVV daarnaast ook in de wanhopig naar veiligheid zoekende medemens een reden van bestaan. De derde grote pijler waarop de partij van Geert Wilders haar bestaansrecht meende mee te kunnen stutten was haar anti-Europa houding, met een Nexit als horizon.

Het zijn wankele pijlers geworden en daarmee komt zo langzamerhand ook de positie van de PVV in onbalans. Wat onderscheidt deze partij nog van andere partijen als er niet meer te hoop kan worden gelopen tegen die oervervelende Marokkaantjes, omdat die er niet of nauwelijks meer zijn? Als ook blijkt dat het met die zogenaamde islamisering wel los loopt, wat de weldenkende onder ons natuurlijk al lang wist, wat is dan nog voor haar kiezers de meerwaarde van de PVV? Er is geen vluchtelingen probleem meer en de grenzen hoeven niet meer zo nodig - volgens Geert - dicht.  Wat heeft de PVV nog in de Kamer te zoeken als ook ten aanzien van haar Europa standpunt de grond onder de voeten is weggeslagen door de toenemende positieve opstelling ten aanzien van die Europese samenwerking?

Om te beginnen de islamisering. Dat er onder de moslims in Nederland fanatiekelingen zitten die een gedachte dragen die haaks staat op onze democratische samenleving mag zo zijn. En natuurlijk moet een groep als die van de Salafisten nauwlettend gevolgd worden. Maar waarin onderscheid deze groep van mensen zich van extreem rechtse en extreem linkse bewegingen. Ook die willen niet zelden de democratie geweld aan doen en ook die groepen dienen goed in de gaten te worden gehouden. Feit is dat de Nederlandse bevolking geleidelijk aan gaat onderkennen dat de Moslims in ons land in het algemeen geen enkele bedreiging vormen voor onze cultuur en identiteit. Dat er heel goed in vrede met ze samen te leven is. Dagelijks zien we op de televisie goed geïntegreerde Moslims en Moslima’s die zich nadrukkelijk conformeren aan de Nederlandse regels en wetten, die niet zelden een positieve en constructieve bijdrage leveren een onze samenleving. Mensen die door hun attitude onze waardering meer dan verdienen. Langzaam aan is er geen sprake meer van autochtonen en allochtonen en dat proces is onomkeerbaar. Jammer voor Wilders.

De vluchtelingen dan. Hoewel niet moet worden uitgesloten dat we ooit met een nieuwe golf vluchtelingen te maken gaan krijgen, kan er voorlopig geen modder meer uit deze volledig uitgedroogde poel worden geschept om, vergezeld van de wens om de grenzen te sluiten, die prut naar de hulpbehoevenden te gooien. Wilders heeft al die tijd dat hij tegen de Moslim gemeenschap aantrapte gehoopt op self fullfilling prophecy. Hij heeft gehoopt dat de Marokkanen zich dusdanig beledigd en geprovoceerd zouden voelen dat het wel tot een geweldsuitbarsting zou moeten komen. En hoewel er ontegenzeggelijk incidenteel sprake was van irritante schoffies, kreeg hij toch niet het grote gelijk aan zijn zijde. De Marokkanen zijn verstandig geweest. Niemand in de Marokkaanse gemeenschap heeft zich door de beledigende taal van Geert Wilders laten provoceren. Er zijn geen relletjes uitgebroken toen de PVV voorman zich zo denigrerend uitliet, er zijn geen ruiten ingegooid of banden lek gestoken bij vermeende PVV-ers. Zij hebben het beste antwoord gegeven op de provocaties van Geert Wilders. Ze zijn kalm gebleven.

En dan is er tenslotte die vermaledijde Europese Unie, nietwaar Geert. Wel, ook daar wordt de grond onder zijn (zogenaamde) overtuiging steeds minder stabiel. Het vertrouwen onder de Nederlandse bevolking in de E.U. neemt alleen maar toe, mede te danken aan de Brexit en de problemen die dit voor de Britten gaat meebrengen. Geert Wilders zal niettemin, tegen beter weten in, zijn stokpaardjes blijven bereiden. Hij moet wel, veel perspectief buiten de Kamer is er voor hem niet en ook bij de familie Wilders moet brood op de plank, desnoods met vergeelde opvattingen.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.