Wilders en Baudet: een wankel bestaansrecht

Gepubliceerd op 7 september 2020 om 17:30

Henk Witte, 7 september 2020.

 

Zoek steun daar waar wat te halen valt, of je er echt achter staat doet er niet toe. Zo ongeveer denken de ware populisten. Zo ongeveer denken ze bij partijen als de PVV en het FvD.

Begin je een nieuwe partij waarbij de motivatie vooral egotripperij of een poging tot enige continuïteit in maandelijkse inkomsten bepalend is, twee invalshoeken die toch vooral op het lijf van de gesjeesde auteur/academicus Thierry Baudet geschreven zijn (en niet minder op zijn kompaan Hiddema als het om egofranje gaat) dan is het van belang om je van andere partijen te onderscheiden. Dat is niet gemakkelijk in het nogal versplinterd politiek landschap dat we in ons land kennen. Werkgelegenheid, woningbouw, onderwijs, verkeer, het milieu, de gezondheidszorg, aandacht voor de sociaal zwakkeren, pro Europa, deze meest bij het kiezersvolk aansprekende beleidsterreinen krijgen al volop aandacht van de  verschillende bestaande partijen. Dus moet je iets nieuws verzinnen. Iets waar wellicht wat draagvlak voor is.

De PVV vond dat draagvlak destijds in de nieuwkomers, vooral uit de moslimwereld en die vermaledijde vervelende Marokkaantjes om daar, ten behoeve van een nog breder draagvlak een anti-Europa houding inclusief een Nexit aan toe te voegen. Vooral dat laatste standpunt wordt overduidelijk tegen beter weten in verdedigd en met schijnonderzoeken en non-argumenten ‘onderbouwd’. Tegen beter weten in omdat al meer dan volop is bewezen dat terugtreding uit de Europese gemeenschappelijkheid ruimschoots meer nadelen heeft dan voordelen, zowel economisch gezien als ook waar het gaat om vrede in Europa. Beide aspecten blijken niettemin bij een deel van het electoraat toch gehoor te vinden. Wilders wist verdraaid goed dat feiten niet zelden worden ingeruild voor gevoel. Een deel van ons leeft nou eenmaal liever niet met de waarheid, om welke reden ook.

Dat geldt vooral voor het milieu. Ontkenning van de klimaatproblematiek is dan ook voor Thierry Baudet de invalshoek van waaruit hij zich een comfortabele positie wilde en wist te verwerven. Overduidelijk ook tegen beter weten in. De effecten van het menselijk bestaan op het milieu zijn intussen wel bewezen en alle onafhankelijke wetenschappers, zij dus die niet op de “loonlijst” staan van multinationals en andere belanghebbenden met de opdracht om het tegendeel te beweren, zijn het daar over eens. Toch houdt Baudet het bij zijn opvatting wetende dat juist op het gebied van het milieu een groep van mensen de kop graag in het zand steekt. De kosten alleen al die huishoudens vanwege de energietransitie op zich af zien komen, zijn al reden om de werkelijkheid te ontkennen.

Het zijn wankele bases voor populisten. Wilders ziet met lede ogen aan dat enerzijds de vluchtelingencrisis is verdampt, althans voorlopig. Dat ook het Marokkanenprobleem lang niet zo groot blijkt te zijn als hij ons wilde doen geloven en dat de steun voor een verenigd Europa juist toeneemt in plaats van afneemt. Er valt dus voor Wilders op dit moment weinig publiciteit te genereren, anders dan zijn proces zo lang mogelijk te rekken en daarbij vooral de zielige jongen uit te hangen.

Bij Thierry Baudet staat de geloofwaardigheid nadrukkelijk op het spel.. Dagelijks wordt hij door de feiten weersproken en zijn anti-klimaathouding zal dan ook geen stand houden. De signalen en bewijzen dat er wel degelijk ernstige milieuprocessen gaande zijn zagen de poten steeds verder onder zijn bestaansrecht vandaan. Rest hem vooral interessant te blijven doen om op die manier nog dat deel aan te spreken dat het net zoals hij een beetje hoog in de bol heeft en met die quasi elitaire houding tot een groep van zichzelf overschattende snobisten wenst te behoren. Daarmee een gebrek aan werkelijke intelligentie maskerend.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.