De nieuwe vijand

Gepubliceerd op 30 november 2020 om 21:30

Henk Witte,                                                                                                     Bij een toenemend aantal politieke leiders in de wereld worden, terecht, kanttekeningen geplaats. In hoeverre zijn zij democratisch, verbindend, onbevooroordeeld, vrij van racisme en extreme opvattingen? Hoe gaan zij om met mensenrechten, het klimaatvraagstuk? Het rijtje ‘leiders’ bij wie maar weinig afdruipt van een streven naar een rechtvaardiger, naar een verdraagzamer en vredelievender wereld groeit gestaag. Het aantal opportunisten en populisten die het algemeen belang uit het oog verliezen en die voor meerdere eer en glorie van zichzelf of hooguit een handjevol bevoordeelden gaat is intussen groot genoeg om de wereld in een totale chaos te storten. En er liggen meer van dat soort non-valeurs en onverlaten op de loer.

Het meest pijnlijke van deze ontwikkeling is het gegeven dat al die populisten en opportunisten, noem  o.a. Trump, Johnsson, Duterte, Salvini, Bolsonaro, Erdogan, Orban langs democratisch weg op hun plek zijn gekomen. Meer en meer wordt duidelijk dat een evident deel van de kiezer niet geïnteresseerd is in de feiten. Een toenemend aantal burgers wenst slechts bevestiging te vinden van de eigen opvattingen. Het is een ontwikkeling die er toe leidt dat de polarisatie nog verder zal toenemen, waarbij de parelelle leefwerelden zoals we die nu al ervaren zich zullen versterken. Het zal een ontwikkeling zijn die leidt tot grote spanningen en uiteindelijk burgeroorlogen. Kijk naar de Verenigde Staten. Ook de ontwikkelingen in Polen en in Hongarije baren zorgen. In Polen wordt nu zelfs formeel een alternatieve geschiedenis geschreven die de waarheid geweld aan doet (zie o.a. het overheidsstandpunt over Auschwitz) en waar ook nog eens de aantasting van de rechtsstaat in het geding is.  In Hongarije legt Orban de neutrale pers en die van de oppositie aan banden en zullen de inwoners nog slechts kennis kunnen nemen van Orbans waarheid. De alternatieve 'waarheid' en  het daar naar handelen was en is in dictaturen al een geduchte vijand. Het zal ook voor democratieën in de toekomst niet anders zijn.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.