Net als het verachtelijke mens Trump, één van die personen waarvoor men zich vanuit het mensdom oprecht mag schamen, heeft ook ene Thierry Baudet in Nederland zijn blinde aanhang. Daar helpen geen Hans Andersen en Specsavers aan en ook van een of ander Goddelijk ingrijpen, meestal omschreven als een wonder, zullen deze dolende zielepoten verstoken blijven.

Thierry Baudet is niet achterlijk, zit redelijk in de buurt van het gemiddelde IQ en zal zich, in zijn wetenschap positief af te steken ten opzichte van andere wereldburgers daar goed bij voelen. Thierry Baudet is wel dom, maar op zijn onhandige manier ook slim. Waar zit dan die slimmigheid? Baudet weet als geen ander dat het voor hem steeds moeilijker is om inkomen te genereren. Voor hij Kamerlid werd liep hij overal vast, in de academische wereld en in de private sector. Zijn redmiddel voor bestaanszekerheid was de politiek, wetende dat er voor elke visie, hoe omstreden ook, wel medestanders te vinden zijn. Voldoende zelfs, ook daar was hij van overtuigd, om een paar Kamerzeteltjes te halen en op die manier toch weer brood op de plank te krijgen.

Die situatie moet, wil hij niet tot de bedelstand geraken, veilig gesteld worden. Van zijn armetierige boeken en publicaties verschijnen slechts een paar stuivers op zijn rekening. Dus moet die Kamerzetel worden gecontinueerd. Het zou best wel eens kunnen zijn dat Baudet zelf degene is die de interne correspondentie naar buiten heeft gebracht. Er zijn in Nederland genoeg mensen die er hetzelfde over denken en voldoende zelfs om tenminste zijn Kamerzetel te kunnen blijven innemen. Die gedachte kwam bij me op lezende de lichaamstaal van Baudet bij pogingen om hem te interviewen naar aanleiding van de interne gedachtenwisseling. Het zal hem wellicht lukken om ook de komende vier jaar nog gemeenschapsgeld te innen. Hoewel lid van die Kamer en schatplichtig aan zijn kiezers zal hij echter bij herhaling schitteren door afwezigheid. En weer zal er een groep kiezers zijn die zich teleurgesteld afwendt van de democratie, blind als ze zijn.